Samverkansparter

Folkuniversitetet

Bo Bra i Biskopsgården

Bostadsbolaget

Biskopsgårdens Bibliotek

Bibliotekets vänner

Röhsska museet

Konsthallen

Bygglekplatsen

Världskulturmuseet

Bonnier Hoops

Possibilitas

Teater UNO

Integrationsnätverk

Somaliskt nätverk i Biskopsgården

Norrbyhuset

AB Bostäder

Borås stad

ABF

Kultur i väst

Urban Views

Stena Fastigheter

Stadsdelen Västra Hisingen

Hyresgästföreningen

 

Hisingens Kulturskola

 

VG-regionen

Kulturrådet

Kulturbryggan

Ax:son Johnsons stiftelse

Göteborg stad

Näringslivsgruppen

 
 
 
 
E-postadress