Utsmyckning Borås-Biskop


UPPDRAG

Ett projekt som uppföljning på " Tjejer Bufflar" i Borås. Projektet innebar utbyten mellan ungdomar från Norrby, Borås och Biskopsgården, som resulterade i ett offentligt konstverk i de bägge områdena baserat på de medverkande ungdomarnas idéer.  Projekt syftade till att konkret skapa forum för ungdomarna att påverka sin närmiljön. Projektet var delvis en förlängning av "Tjejer Bufflar" och ett uppdrag via Västra Götalands regionen och Eu-projekt kopplat till Landskapskonventionen, och delvis kopplat till Bostadsbolaget och behov av att samverka med ungdomar för uppdrag om offentlig utsmyckning.


HUR

Ungdomar från Norrby som deltog i "Tjejer Bufflar" för två år tidigare, har nu blivit ledare för ett flick-fotbollslag. Detta lag deltog  nu med ledarna, för att möta ungdomar i Göteborg och skapade ett konstverk på en plats som betyder mycket för dem i sitt respektive område. Ungdomarna möttes i workshoppar med skrivande och muralmåleri, i Bergsjön, Biskopsgården och på Röhsska museet, och målade sedan tillsammans med konstnären Elina Metso på vägg/mur i respektive område.


RESULTAT

Projektet resulterade i en väggmålning på Norrbyhuset, och en väggmålning på en mur i entrén till Friskväderstorget. Resultatet blev mycket uppskattat i båda områden. En av de deltagande ungdomarna målade ett helt eget motiv på ena sidan av den stora muren på Friskväderstorget. Norrbyhusets tråkiga, gråa fasad har fått en ny lyster. Båda platser har fått nya berättelser, och sätter tjejer i fokus.
 
 
 
 
E-postadress