Ungdomsteater på sommaren


UPPDRAG

Att ge ungdomar från Västra Hisingen ett meningsfullt första sommarjobb under tre veckor.  Att skapa en teaterföreställning som spelas i bostadsområdet och är många hemmavarande barn och familjer till glädje. Erbjuda kulturupplevelser i närmiljön. Att stärka de medverkandes självuppfattning och ge en stärkande social upplevelse.


HUR

Genom samverkan med stadsdelen Västra Hisingen får ungdomarna betalt sommarjobb, att under ledning av professionella scenkonstnärer skapa en publik föreställning. Genomfördes 2017, 2018 och planeras nu 2019. Förra året skapades föreställningen "Pengar", och 2018 "Hej Blå!". Förra året liksom detta spelas föreställningen för barn på gårdar i Biskopsgården.


RESULTAT

Fantastiska ungdomar har skapat föreställningar på kort tid. Ca 300 hemmavarande barn och familjer och
barn från förskolor i området tog del av föreställningen 2018.

MÅL

Vara en permanent kulturverksamhet som blir en naturlig del av att växa upp i Biskopsgården. 

 

 
 
 
 
E-postadress