Trapphusteater

UPPDRAG

Att skapa en teaterföreställning med barn på sommaren i området Fyrklövern i Lundby på uppdrag av Kulturskolan. Att skapa meningsfulla aktiviteter som möter barnen i deras egen miljö.


HUR

Genomfördes 2015. Barnen skapade en trapphusteater utifrån en egen idé, där de medverkande tjejerna spelade presidenter tillsammans med professionella skådespelare.


RESULTAT

Teater i ett annorlunda format som överraskade många och skapade nya upplevelser om vad teater kan vara. Kulturskolan nådde ny publikgrupp genom att projektet genomfördes i ett bostadsområde. 
 
 
 
E-postadress