Stor-buffling i Borås


UPPDRAG

Uppdraget var att skapa konst utifrån en plats och behoven på den aktuella platsen, med koppling till Landskapskonventionen genom Västra Götalandsregionen och ett EU-projekt. MEETING PLAYS blev tillfrågade att genomföra ett projekt i Norrby, Borås.

HUR

Vi undersökte maktstrukturer i området, och hur människor rörde sig på platsen. Vi bestämde oss för att arbeta med tonårstjejer, och utgå från deras utrymme i det bostadsområde de bodde i. Behovet var att i större utsträckning kunna röra sig i området som killarna. Fotbollsplanen blev en arena projektet utgick ifrån. Tillsammans med en grupp ungdomar genomfördes en iscensättning på fotbollsplanen, som intogs tidigt en lördag av ca 80 tjejer. Performance, fotboll, lekar och musik genomfördes, som syftade till att lyfta problemet och stärka tjejernas rätt till fotbollsplanen.

RESULTAT

Resultatet blev uppseendeväckande för folk i området. Processen i sig stärkte de medverkande i att utveckla egna idéer. Senare – två år efter detta projekt – deltog två av de medverkande ungdomar – som nu hade dragit igång ett tjejfotbollslag – som ledare för en grupp tjejer i MEETING PLAYS uppföljningsprojekt, som resulterade i Utsmyckning Borås-Biskop. I Norrby fick Mötesplatsen ett nytt utseende – en färgglad fotbollstjej, utifrån idéer från gruppen. 

 
 
 
 
E-postadress