Skapande verkstäder för barn & unga

UPPDRAG

Att erbjuda skapande aktiviteter för barn i Biskopsgården, som är öppna och tillgängliga för barn och deras föräldrar. Det är ett stort behov av aktiviteter i närmiljön. Ibland uppdrag genom kulturskolan som vill nå nya målgrupper genom MEETING PLAYS metoder.

HUR

Teater, måleri och skulptur för barn och ungdomar på loven. Vi använder lokaler i Norra Biskopsgården, och vänder oss till barn och även deras föräldrar. Vi sätter ofta aktiviteterna i ett sammanhang, såsom "Lights in Biskopsgården", Kultur-camping eller i samarrangemang med platser och nätverk.

RESULTAT

Det är viktigt med en större kontinuitet genom att erbjuda skapande aktiviteter under hela året, inte bara på loven, eftersom detta är ett stort behov och har mycket goda förutsättningar till att bidra till mycket för barnen i området och deras familjer. Aktiviteterna är uppskattade, men det som verkligen kan ge resultat är att det finns sammanhang att återkomma till. För detta är lokal anpassad för kultur en mycket viktig förutsättning. Att använda MEETING PLAYS tillfälliga källarlokal är ingen lösning på sikt. Vi använder andra lokaler, men det finns inga möjligheter att erbjuda sammanhang, trygghet och den anpassning för kulturverksamhet som krävs (Utrustning, material, rum för skapande). När vi finner en passande lokal, kan resurser kopplas till verksamheten och den kan utvecklas till att vara solid och långsiktig. 

 
 
 
 
E-postadress