Samarbete med Landamäreskolan

Vi samverkar med Landamäreskolan. På uppdrag av skolan genomförde vi en pilot där vi gjorde en dramatisering av en barnbok på svenska, somaliska, persiska och arabiska. Många barn och deras familjer kom och såg föreställningen efter skoltid. Det var mycket uppskattat. Nu planerar vi ett längre projekt, där föräldrar är med och skapar teater utifrån olika barnböcker. 

Mer info om detta kommer så småningom.

 
 
 
 
E-postadress