Om oss

Vi utvecklar konst, teater och kultur tillsammans med människor där engagemang finns. Vi spränger plats för kultur i bostadsområden - där den behövs som mest som en del av det vardagliga livet. Vi arbetar med ett utanför-boxen-tänk: idéer uppstår i möten med människor, olika konstformer och i nya samverkansformer. Vi är inte rädda för nya oväntade utmaningar och idéer! Styrkan i MEETING PLAYS är kombinationen av visioner och verklighetsförankring.

Sedan 2017 har vi bas i Biskopsgården där vi satsar stort på att etablera centret för deltagande kultur som resurs i området och i landet. Biskopsgården är ett område med människor från hela världen - med kunskap om hela världen. Här finns stora möjligheter, mycket kraft och fantastiska människor. Det finns också ett behov av mycket mer satsningar, framför allt på aktivitetsutbud och mötesplatser där man träffas och samverkar. Vi mobiliserar för att skapa en infrastruktur för kultur och lyfta kompetenser och resurser i området. Vi gör ungdomsteater, teater med vuxna, utsmyckningar, festivalen Kultur-camping, gör kulturaktiviteter med barn, arrangerar kurser där kvinnor leder kvinnor, skapar genreöverskridande konstprojekt och mycket mer. Vi satsar under året på att finna en passande lokal och utveckla en stabil verksamhet i samverkan med bl.a Kulturskolan och Folkuniversitetet.

Ledare och grundare av MEETING PLAYS är Anna Leyman och Åsa Janson. Vi har bakgrund i teater, konst och kulturpedagogik. Vi samverkar med aktörer inom lokalt engagemang/resurser, film, kommunikation, konst, teater, musik mm, inför olika uppdrag, projekt och delar av verksamheten.

Verksamheten finansieras främst av Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen samt genom projektstöd från olika instanser. 

Läs mer om våra samverkansparter HÄR

 

 


 
 
 
 
E-postadress