Konst och kultur nära dig...
/

KREATIVA PLATSER I BISKOPSGÅRDEN - KULTURVAGNEN - SCENKONSTEVENT - TEATER SOM MÖTESPLATS

 

Vi arbetar långsiktigt i Biskopsgården med att etablera en plattform för teater och konst där boende i området har stort inflytande. 

Det startade hösten 2016, då flera allvarliga händelser i Biskopsgården utlöste möten och vilja att mobilisera till förändring. Ett lokalt somaliskt nätverk samlade många att stötta och påverka varandra till att ta tag i problemen. En viktig fråga var hur föräldrar kan skapa bättre förutsättning för sina barn och ungdomar. Ett stort problem är brist på dialog mellan boende och myndigheter - missförstånd och tillitsbrist, kulturkrockar och maktlöshet. En idé under ett av dessa möten var att göra teater som ett sätt att kommunicera mellan boende och myndigheter. Vi från MEETING PLAYS sa: forumteater - kan det vara något? Så började vårt samarbete. En projektansökan till Kulturrådet och satsningen KREATIVA PLATSER  formulerades av MEETING PLAYS i samverkan med lokalt somaliskt nätverk, Folkuniversitetet och Hisingens kulturskola. Nu har vi varit igång under snart ett år.

Detta är vi igång med:

En del av verksamheten är i en källarlokal vid Friskväderstorget. Här skapas community art och teater med professionella aktörer och boende i området. Här finns också läxläsning, teatergrupper, teaterföreställningar, föreläsningar, gästspel och workshops.

FORUMTEATER om viktiga samhällsfrågor drivs i samverkan med lokalt somaliskt nätverk. Här finns ett stort engagemang som formar behoven. Upplevda situationer om makt, diskriminering, kulturkrockar och missförstånd spelas upp. Diskussioner och djuplodande samtal blandas med skratt. Alla är välkomna och viktiga i detta arbete. 

FERIEJOBBS TEATER - Sommaren 2017 gjorde fjorton ungdomar 15-16 år teater baserat på eget material. Detta hoppas vi ska kunna genomföras varje år!

KULTURVAGNEN -  finns på torg och i Bostadsområden under hela året med olika koncept, för att skapa kontakter, delaktighet och bjuda på upplevelser.

KULTUR-CAMPING - En festival av och för folk med många husvagnar omgjorda till fantasifulla skapelser fyllda av konst, teater och andra hybrider.

SCENKONST EVENT - Ett större scenkonstevent planeras under 2018.

MEETING PLAYS i Biskopsgården samarbetar med Bostadsbolaget, Jobbcentret Äpplet, SDN Västra Hisingen, Vårvindens bibliotek, Vårvinden Fritidsgård, lokala föreningar, Bo bra, Folkuniversitetet,Hisingens bibliotek och inte minst engagerade boende i området. 

Vi samverkar även i arrangemang som drivs av andra föreningar, stadsdelen och staden.