Kung Lear - ett kollektivt verk om aggression

UPPDRAG

Att skapa ett deltagande konstprojekt som engagerar stora delar av ett bostadsområde.


HUR

Under flera veckor varje fredagseftermiddag fanns en husvagn utanför en lokal butik. De som befann sig på platsen utvecklade ideer om hur husvagnens utseende skulle ta form. Teater, film och konst på temat aggression skapades i samverkan med deltagare i och utanför vagnen och i hela området. Film med barnen som aktörer visades på husvägg. Vagnen målades, och inreddes på insidan. En sång om ilska skapades, som blev en allsång. Barnen sprang runt med ett stort tyg och samlade in grönsaker som kastades ner från fönster och balkonger, till en gemensam soppa.


RESULTAT

De som befann sig utomhus vid denna tiden var barn. Samma barn återkom ofta varje fredag, och sprang för att möta husvagnen när den anlände. Temat aggression fick en betydelse, genom att det var en ganska bråkig miljö, och själva temat fick de medskapande att få syn på detta. Ett problem var för få vuxna. Genom att tillslut engagera vuxna som lagade mat ute blev det möjligt att genomföra en större kulturhändelse. Ungdomsarbetare från Fritidsgården engagerades. Respons kom från den närliggande skolan att de upplever att projektet fått positiv inverkan på de elever därifrån som deltog. 


 
 
 
 
E-postadress