Kulturvagnen

UPPDRAG

Hur kan man på ett enkelt sätt skapa vitala mötesplatser, trygghet och engagemang i ett bostadsområde? 


VAD

Gamla husvagnar omvandlas till kulturhus i miniformat. Husvagnarna tar nya skepnader, byggs och målas om. De används på torg, festivaler och på gårdar/bostadsområden, sammankopplade med en idé, ett arrangemang eller konstprojekt. Idéerna involverar medskapande med människor som befinner sig i området, och utvecklas av möten under tiden vagnen är på plats.


RESULTAT

Kulturvagnen bidrar till att skapa engagemang i området - inte bara i och runt vagnarna utan även i aktiviteter som sträcker sig över längre tid och större ytor i områden. Arrangemangen är välkomnande och når många, även de som kanske inte tar stor del av andra kulturarenor. Barn och föräldrar skapar och upplever tillsammans. Delaktighet runt kulturvagnen har skapat cirklar av förändring. Många vuxna ute skapar ett tryggare område. Nya upplevelser och möten leder i många fall till nya idéer och samarbeten mellan folk i området.

 
 
 
 
E-postadress