KULTUR - CAMPING  Festival 

UPPDRAG

Att utveckla Biskopsgårdens kulturliv utifrån boendes engagemang, intressen och kompetenser. En del av Kreativa platser i Biskopsgården - initierat av MEETING PLAYS i samverkan med Bostadsbolaget, Integrationsnätverk, Folkuniversitetet och Bo bra i Biskopsgården - för, av och med boende i området. 

HUR

KULTUR - CAMPING genomfördes första gången 2018 med ideella krafter. Näst festival går av stapeln 7 september 2019. Musiker, poeter, författare, konstnärer och andra engagerade individer samlas under året och utvecklar idéer. Arbetsgrupper, skapande processer och kurser som genomförs under året mynnar ut i festivalen. Barnen har en egen arbetsgrupp. Kulturinstitutioner medverkar under förutsättningar att bidra till idéer som finns i festivalgruppen och att de bemöter festivalens essens - delaktighet och kombinationen av planerade och spontana inslag. Festivalen genomförs på Friskväderstorget i husvagnar, butiker, tomma pop-up lokaler och tipi-tält.  

RESULTAT

Festivalen som genomfördes första gången 2018 landade mycket väl i området. Det blev den lyckade kombinationen av planerade och spontana händelser. Resultatet blev en folkets konst- och kulturfestival, en mötesplats och ett ställe att vara på under hela dagen. Festivalen och arbetet inför den har bidragit till ett nätverk mellan kulturskapare, som visar sig vara värdefullt i andra sammanhang, tex. för Biskopsgårdens Bibliotek för kulturarrangemang. Festivalen innebär också en mötesplats mellan individer från olika lokala föreningar - vi gör något tillsammans, i ett gemensamt mål men med en tydlig idé och syfte. Detta har visat sig vara mycket positivt, eftersom det öppnar upp för att vara välkommet för alla, även de som inte medverkar i en förening. Festivalen upplevdes av besökarna som välkomnande och tillåtande. Efter första festivalen har nya idéer från boende involverats, tex barn har föreslagit att de vill vara med och planera och få uppdrag under festivaldagen, och nya människor vill vara med att planera och genomföra Kultur-camping 2019. 


 
 
 
 
E-postadress