Konsten att klaga

UPPDRAG

Ett deltagande konstprojekt i Angered 2014.


HUR

En interaktiv klago-performance som resultat av en undersökande process baserad på klagomål i området. Genomfördes 2014 i som en slags alternativ invigning utanför nystart för Blå stället, kulturhus i Angered. Individers klagomål framfördes under händelsen som inviterade till spontan publik medverkan. En klagokör deltog.


RESULTAT

Projektet var en viktig start för MEETING PLAYS arbete med interaktiva konsthändelser i bostadsområden.


 
 
 
 
E-postadress