Center för deltagande konst & kultur

 MEETING PLAYS etablerar 2019 ett center för kultur i Biskopsgården. Under 2017 och 2018 har ett stort grundläggande arbete skett, och en infrastruktur för kulturen i Biskopsgården har skapats utifrån MEETING PLAYS aktiviteter, årliga event och mobilisering av kulturutövare och aktörer i området. Ett stort nätverk har skapats utifrån centret. MEETING PLAYS fungerar även som länk mellan kulturinstitutioner och boende / boendes idéer.

 

Målet är att under 2019 etablera centret i egen lokal i Biskopsgården, i samverkan med Folkuniversitetet och Kulturskolan. Centret har stor potential att vara en levande, öppen och välkomnande mötesplats i Biskopsgården. Centret syftar till att vara en resurs i Göteborg, regionen och landet, med stöd från bl. a Västra Götalandsregionen.

 

Sista helgen i november arrangerar vi ett seminarium för att stärka deltagarbaserade konst- och kulturverksamheter i bostadsområden och lyfta kulturens betydelse för platsutveckling. 

 


 
 
 
 
E-postadress