Biskopsgården Community Teater

Community teater är en form av teater som utvecklas utifrån deltagarnas intressen och behov. Vi samlas regelbundet på Slottet – MEETING PLAYS lokal på Friskväderstorget - och skapar teater, musik och film tillsammans baserat på idéer om vad vi vill uttrycka. Gruppen är öppen för nya deltagare, och är en process i ständig utveckling. Idéerna utvecklas i en samhällsaktuell kontext, som angår oss alla i den aktuella gruppen. Deltagarna har vitt skilda kompetenser. Det som förenar oss är gemenskap och engagemang. Många står på scen för första gången.

Just nu pågår ett arbete om grannar, ensamhet och gemenskap – och inte minst om behovet av mötesplatser. Aktörer och andra som medverkar talar cirka 10 olika språk. Processen presenteras i olika faser på scener i Göteborg och andra arenor i Biskopsgården, för att tillslut bli en mer eller mindre fast föreställning som kan framföras upprepade gånger på tex festivaler och liknande. 

 

 
 
 
 
E-postadress